• |
Мэдээ мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн УЗ-ийн тогтоол
Санхүүгийн өр, авлагатай холбоотой "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн УЗ-ийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн УЗ-ийн тогтоол
Ногдол ашиг хуваарилж, олгох тухай
Ногдол ашиг хуваарилж, олгох тухай Тахько ХК -ийн төлөөлөн УЗ-ийн тогтоол
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид