• |
Мэдээ мэдээлэл
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол 2019-03-15  
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын протокол
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлын протокол 2019-03-15  
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчдэд хүргэх мэдээлэл  
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид