• |
Мэдээ мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Ноогдол ашиг олгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Ноогдол ашиг хуваарилж, олгох тухай "Тахько" ХК-ийн 2018 оны 2-р сарын 5-ний өдрийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн 2017 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн 10 дугаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид