• |
Мэдээ мэдээлэл
"Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн 2017 оны 6-р сарын 9-ний өдрийн 10 дугаар төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
"Тахько" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолууд
2017 оны 04-р сарын 28-ний өдөр хуралдсан "Тахько" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоолууд:
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн УЗ-ийн тогтоол
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид