• |
Мэдээ мэдээлэл
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдуулах тухай
ТАХЬКО (ХК) КОМАПНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ
Үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний тухай
ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ  
Ноогдол ашиг хуваарилж, олгох тухай
ТАХЬКО (ХК) КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ  
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид