skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Тахько (ХК) компанийн түүх нь Монгол улсад үйлдвэрлэлийн хоршоолол, хөнгөн аж үйлдвэр, түүний дотор оёдлын үйлдвэрлэл үүсч хөгжсөн түүхтэй салшгүй холбоотой билээ.

1931 онд Улаанбаатар хотод цөөн тооны оёдолчид өөрсдийн хөдөлмөрийг хамтран нэгтгэх замаар анхны оёдлын артель байгуулан ажиллаж эхэлжээ.

Монголын үйлдвэрийн хоршооллын байгууллагад олон жил ажилласан ахмад ажилтан Д.Дэмчиг бичиж, Т.Намжаа редакторлаж, 1959 онд хэвлэгдсэн БНМАУ-ын үйлдвэрийн хоршоолол номонд “… Улаанбаатар хотын дотор оршин сууж байсан цөөн тооны, голдуу эмэгтэйчүүдээр бүрдсэн хэсэг оёдолчид өөрсдийн хувийн багаж хэрэгсэл, хувь хөрөнгийг нийгэмчлэн гар үйлдвэрийн артелийг байгуулахаар хамтран нэгдэж, 1931 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр артелийн ерөнхий хороогоо сонгож, артелийн дагаж мөрдөх дүрмийг баталж, хувцас оёх артелийг анх удаа байгуулжээ” гэжээ.

Товчоон

1931

Монгол улсад анхны оёдлын артель байгууллагдсан.

1951

Улаанбаатар хотын оёдлын 6 дугаар артель болж өргөжсөн.

1970

Улаанбаатар хотын оёдлын фабрик болж шинэчлэгдэв.

1972

Оёдлын үйлдвэрийн нэгдлийн Оёдлын үйлдвэрийн нэгдэл байгуулагдсан.

1991

Оёдлын үйлдвэрийн нэгдэл татан буугдсан тул Тахь пүүс байгуулагдав.

1992

Тахько (ХК) компани болж өөрчлөгдөн байгуулагдсан.

2004

Ньютел ХХК-тай одоогийн оффисын байрны 1, 2 давхарын анхны түрээсийн гэрээ байгуулав.

2004

Тэди төвийн барилгыг 2004 оноос 10 жилийн хугацаагаар түрээслэх гэрээ байгуулав.

2014

Мобиком корпораци ХХК, Ньюком проперти ХХК, Скайтел ХХК-тай түрээсийн гэрээг байгуулав.

2015

Үйлчилгээний зах зээлийн хэрэгцээнд тулгуурлан Анкор төвийг шинээр нээлээ.

2017

Мобиком корпораци ХХК, Ньюком проперти ХХК, Скайтел ХХК-тай түрээсийн гэрээг байгуулав.

Back To Top