skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Эдийн засагч мэргэжилтэй
1992-1993 онд Тахько (ХК) компанийн Ерөнхий эдийн засагч
1993-1996 онд Тахько (ХК) компанийн Дэд захирал
1996-2010 онд Тахько (ХК) компанийн Гүйцэтгэх захирал
2003-2017 онд Тахь Электроникс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
1993 оноос одоог хүртэл Тахько (ХК) компанийн ТУЗ-ийн гишүүн

Back To Top