skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Хараат бус гишүүн

Бизнесийн удирдлагын мэргэжилтэй
2005-2008 онд Кориана Тайм ХХК-ийн Үйл ажиллагааны менежер
2009- 2012 онд Гермес ХХК-ийн Санхүүгийн ахлах
2013-2017 онд Аглут ХХК-ийн Санхүүгийн ахлах
2014 оноос одоог хүртэл Тахько (ХК) компанийн ТУЗ-ийн гишүүн

Back To Top