skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn
Удирдлагын баг

Тахько (ХК) компанийн удирдлагын баг нь Гүйцэтгэх захирал, Захиргааны албаны дарга, Техник үйлчилгээний албаны дарга, Менежер, Ерөнхий нягтлан бодогч, инженер зэрэг эрх бүхий албан тушаалтнуудаас бүрддэг.

Лутаагийн Энхнасан

Гүйцэтгэх захирал

Цэгмидийн Доржготов

Захиргааны албаны дарга

Жавзмаагийн Ганхуяг

Техник үйлчилгээний албаны дарга

Эрдэнэчулууны Чулуунтогтох

Менежер

Махзанын Баянжаргал

Инженер

Батбаярын Сольрагчаа

Ерөнхий нягтлан бодогч

Back To Top