skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Улаанбаатар хотын оёдлын 6 дугаар артель болж өргөжсөн.

Read more

Мобиком корпораци ХХК, Ньюком проперти ХХК, Скайтел ХХК-тай түрээсийн гэрээг байгуулав.

Read more

Үйлчилгээний зах зээлийн хэрэгцээнд тулгуурлан Анкор төвийг шинээр нээлээ.

Read more

Мобиком корпораци ХХК, Ньюком проперти ХХК, Скайтел ХХК-тай түрээсийн гэрээг байгуулав.

Read more

Тэди төвийн барилгыг 2004 оноос 10 жилийн хугацаагаар түрээслэх гэрээ байгуулав.

Read more

Ньютел ХХК-тай одоогийн оффисын байрны 1, 2 давхарын анхны түрээсийн гэрээ байгуулав.

Read more

Тахько (ХК) компани болж өөрчлөгдөн байгуулагдсан.

Read more

Оёдлын үйлдвэрийн нэгдэл татан буугдсан тул Тахь пүүс байгуулагдав.

Read more

Оёдлын үйлдвэрийн нэгдлийн Оёдлын үйлдвэрийн нэгдэл байгуулагдсан.

Read more

Улаанбаатар хотын оёдлын фабрик болж шинэчлэгдэв.

Read more
Back To Top