• |
Мэдээ мэдээлэл
Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас гаргасан тогтоол, шийдвэр
Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлаас гаргасан тогтоол, шийдвэр: Тахько (ХК) компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдрийн хурлын тэмдэглэл Тооллогын комиссын тогтоол, хурлаас гарах шийдвэрүүдийг батлах т
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Хувьцаа эзэмшигчдийн 2018 оны ээлжит хурал хуралдуулах тухай
Ноогдол ашиг олгох тухай "Тахько" ХК-ийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Ноогдол ашиг хуваарилж, олгох тухай "Тахько" ХК-ийн 2018 оны 2-р сарын 5-ний өдрийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Хөдөлмөр өрнөсөн он жилүүд
Видео
Түрээслэгчид