skip to Main Content
11-324738 info@takhico.mn

Хараат бус гишүүн

Инженер мэргэжилтэй
2002-2005 онд ДБЯам Мэргэжилтэн
2005-2008 онд ЗТАЖЯам Мэргэжилтэн, Газрын орлогч дарга
2008-2010 онд ИНЕГ-т Ерөнхий менежер
2010-2017 онд Ач Холдинг ХХК-ийн Менежер, Захирал
2012 оноос одоог хүртэл Тахько (ХК) компанийн ТУЗ-ийн гишүүн

Back To Top